Żabi trójskok

Kształtowanie skoczności i koordynacji ruchowej jest niezwykle ważne na każdym etapie rozwoju dziecka. Element rywalizacji wprowadzony do zabawy ma na celu zmotywować maluchy do podjęcia jak największego wysiłku fizycznego a tym samym do samodoskonalenia się.

 

Dzieci zostają zaczarowane przez osobę prowadzącą w żabki. Omawiamy dokładnie sposób poruszania się tych płazów.  Uczestnicy ustawiają się na linii startu, wyznaczonej przez opiekuna. Na hasło start wykonują trzy skoki obunóż z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. Łączna odległość trójskoku gwarantuje miejsce. Zabawę można zmodyfikkować o trójsok jednonóż, wtedy dzieci oddają trzy skoki na prawej lub lewej nodze. Zwycięża dziecko, które wykona jak najdłuższy trójskok.

 

 

Przygotuj:
sznur lub szarfy do wyznaczenia linii startu, które w przypadku braku w domu profesjonalnego sprzętu spokojnie mogą być zastąpione szalikiem bądź chustą
1
Prowadzący wyznacza linię startu.
2
Dzieci w przysiadzie podpartym ustawiają się na linii startu.
3
Na hasło prowadzącego wykonują trzy skoki, jeden po drugim. Przemieszczają się skacząc jak żabki. Zabawę można zmodyfikkować o trójsok jednonóż, wtedy dzieci oddają trzy skoki na prawej lub lewej nodze. Zwycięża dziecko, które wykona jak najdłuższy trójskok.

Udostępnij:

KAAK © 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone