Papierowe piłeczki

 

Zabawa Papierowe piłeczki jest zabawą zręcznościową, kształtującą koorynację wzrokowo-ruchową oraz doskonalącą umiejętności chwytne i rzutne u dzieci. Powszechnie wiadomo, iż rozwijanie percepcji wzrokowej oraz umiejętności wymienionych powyżej powinno być wdrażane na każdym etapie rozwoju dziecka, z jednoczesnym zaznaczeniem, że im wcześniej tym korzystniej dla rozwoju malucha.

 

Dowolna ilość uczestników, którzy gniotą ze starych stron gazet lub zużytego papieru kulki wielkości piłeczek do tenisa. Dzieci ustawiają się w rozsypce, tak by każdy miał miejsce do ćwiczeń. Opiekun objaśnia w jaki sposób i w jakiej kolejności dzieci podrzucają papierową piłeczkę. Czynią to w sekwencjach składajacych się z 4 modułów:

-  I moduł : 10 razy oburącz, 10 razy prawa ręka, 10 razy lewa ręka

-  II moduł :  10 razy oburącz z jednoczesnym klaśnięciem w dłonie ( wygrywa osoba, która klaśnie najwięcej razy nie tracąc piłeczki)

- III moduł: 10 z prawej do lewej ręki

- IV moduł: podrzut piłeczki do góry z jednoczesny obrotem ciała w prawą stronę i ponowne złapanie papierowej piłeczki

 

 

Przygotuj:
Stara gazeta lub zużyte kartki papieru, z którego dzieci wykonują kulki wielkości piłeczek tenisowych.
1
Dzieci gniotą ze starych stron gazet lub zużytego papieru kulki wielkości piłeczek do tenisa oraz ustawiają się w rozsypce, tak by każdy miał miejsce do ćwiczeń.
2
Opiekun objaśnia w jaki sposób i w jakiej kolejności dzieci podrzucają papierową piłeczkę: -  I moduł : 10 razy oburącz, 10 razy prawa ręka, 10 razy lewa ręka -  II moduł :  10 razy oburącz z jednoczesnym klaśnięciem w dłonie ( wygrywa osoba, która klaśnie najwięcej razy nie tracąc piłeczki
3
Przechodzimy to trudniejszego wariantu zabawy z papierowymi piłeczkami i dzieci wykonują: -  10 razy podrzut piłeczki z prawej do lewej ręki -  podrzut piłeczki do góry z jednoczesny obrotem ciała w prawą stronę i ponowne złapanie papierowej piłeczki

Udostępnij:

KAAK © 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone